Skriv på Uppropet mot Psykiatrins Elchocker till Barn!


—— Skriv på uppropet – klicka här! ——

Totalt oetiskt och en allvarlig överträdelse

Stöd detta upprop som kommer att tas hela vägen till Socialstyrelsen och ansvariga politiker för att som ett första steg få psykiatrins elchocker (ECT) förbjudna till barn och ungdomar! Detta är början till slutet för alla elchockbehandlingar. Hjärnskador skall inte säljas in som något botemedel. Psykiatrins miljarder skall i stället satsas på alternativa behandlingar. Vi som ligger bakom detta upprop

Låt barn få lov att vara barn. Barn som mår dåligt behöver kärlek, trygghet, omsorg och hjälp i stället för att utsättas för psykiatrins förödande elchocker (ECT).

ECT förblir en obevisad behandling för vuxna fastän den har använts i nästan ett sekel. Förvånansvärt nog finns det ingen avgörande forskning som visar dess långfristiga effektivitet över placebo, och det finns betydande oro angående i vilken omfattning den orsakar hjärnskada och minnesförlust. Det finns ännu färre bevis för dess effekt på barn och vi har ingen kunskap om hur kraftfulla elchocker påverkar en hjärna som utvecklas. Dessutom är unga människor med depression eller annan form av mental ohälsa inte kapabla att samtycka till det som i själva verket är en experimentell behandling. Därför är användandet av ECT på barn totalt oetiskt och en allvarlig överträdelse av principerna för evidensbaserad medicin.”
Professor Richard Bentall, Fil Dr, FBA (Fellowship of the British Academy)

UNICEF: ”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Margareta Berglund, Kungsbacka, Barnläkare: ”Vad jag vet finns det inte evidens för att behandla barn och ungdomar med ECT. Barnens hjärna är stadd i utveckling upp till 25 års ålder. Det sker en kraftig cellproliferation tidigt och en utmognad av nervceller. Denna process är mycket komplex. Komplicerade neuronala nätverk utvecklas. Man vet inte hur en hjärna i utvecklingsfas påverkas i ett mycket kraftigt elektriskt spänningsfält som ECT innebär. Därför måste det anses vara kontraindicerat att använda denna behandling på barn och ungdomar. Jag står gärna med i i uppropet mot att använda ECT som behandlingsmetod för denna patientgrupp.”

Det finns ingen forskning som rättfärdigar att elchockbehandling (ECT) används på barn och ungdomar, och det är uppenbart oetiskt.” Professor John Read från University of East London, författare till fyra artiklar om ECT som har faktagranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Vetenskapliga röster till detta upprop

Nedanstående är skrivet speciellt till detta upprop mot elchocker till barn.
Vetenskapliga källor och referenser

ECT är en väldigt kontroversiell metod, och detta av goda skäl. Det är mycket svårt att finna något bra bevis för fördelarna med ECT, och vi inser allt mer och mer att metoden medför betydande risker. Vi har krävt en översyn av metodens användning på vuxna, men det är tydligt att vi behöver göra mer för att skydda unga människors hjärnor mot den potentiella skadan från de elektriska strömmar som orsakar krampanfall.” Professor Peter Kinderman

När det gäller barn är jag en beskyddare som har tillbringat en betydande del av min karriär med att förändra drogningen av barn inom psykiatrin. En sådan betydande förgiftning av våra barn är en fruktansvärd skam och skandal, och att elchocka våra värdefulla unga människor är ännu mer fasansfullt. I Texas lyckades vi år 1993 förbjuda användningen av ECT på barn, och andra platser har gradvis följt efter. Nu är jag innerligt glad över att få veta att det finns en stor kampanj i Sverige för att förbjuda elchocker på barn. Jag stödjer helhjärtat denna ansträngning och ser fram emot framgång för detta initiativ. Resultatet kommer att bli lite mer trygghet för svenska folket. Gör det nu! Er tillgivne John Breeding, PhD, Psychologist, Austin, Texas, USA

Om detta inte skulle utgöra något fysiskt övergrepp och barnmisshandel, så skulle det betyda att dessa begrepp saknar innebörd. Ansvariga vuxna och samhället borde vara skyldiga att förhindra att barn påtvingas ECT.” Peter R. Breggin, leg läkare, Ithaca, New York, USA, Psykiatriker och författare till boken ”Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families.”

Vad jag vet finns det inte evidens för att behandla barn och ungdomar med ECT. Barnens hjärna är stadd i utveckling upp till 25 års ålder. Det sker en kraftig cellproliferation tidigt och en utmognad av nervceller. Denna process är mycket komplex. Komplicerade neuronala nätverk utvecklas. Man vet inte hur en hjärna i utvecklingsfas påverkas i ett mycket kraftigt elektriskt spänningsfält som ECT innebär. Därför måste det anses vara kontraindicerat att använda denna behandling på barn och ungdomar. Jag står gärna med i i uppropet mot att använda ECT som behandlingsmetod för denna patientgrupp.” Margareta Berglund, Kungsbacka, barnläkare

Att man fortfarande efter 80 års erfarenhet fortsätter att förstöra psykiskt sjuka personers hjärnor med ECT är i sig själv en skandal av stora mått. Men dessa patienter har åtminstone (oftast) själv gett tillstånd till detta (ganska säkert under falska förutsättningar). Men att utsätta värnlösa barn med deras känsliga hjärnor, som faktiskt inte är färdigutvecklade ännu, för denna hjärnförstörande procedur är en avskyvärd läkar-etisk förbrytelse.” Herluf Dalhof, Danmark, läkare och mångårig motståndare till psykiatrins ECT-behandling.

Vetenskapliga källor och referenser

Antalet elchocker i Sverige

År 2009 beräknades det att psykiatrin i Sverige gav cirka 60 000 ECT-behandlingar och då till bland annat barn, äldre och gravida, och till och med under tvång. Detta gjorde Sverige till ett av de värsta länderna i världen när det gäller att ge elchocker. Socialstyrelsen hade allvarliga brister i sin statistik och uppföljning och JO-anmäldes då för detta av KMR.

All kritik, fakta och anmälningar av ECT-behandlingarnas skador har gjort att inrapporteringen till Kvalitetsregistret verkar fungera bättre i dag och att användningen har minskat. Trots detta är psykiatrin i Sverige fortfarande ett av de värsta länderna i världen på att ge elchockbehandlingar, och ECT ingår i Socialstyrelsens rekommendationer för hantering av depression, även för barn och ungdomar.

De flesta tror att elchocker inte längre används eller att dagens ECT skulle vara någon ny och mildare metod som endast ges som en sista utväg vid djup depression. Så är det emellertid inte, utan det handlar om exakt samma skadliga elchockbehandling som användes förr i tiden, och den ges numera frikostigt.

ECT är fullständigt eller delvis förbjudet i flera delstater i USA och helt förbudet i Schweiz, Slovenien, norra Italien samt i västra Australien.

—— Skriv på uppropet – klicka här! ——

Barnen har blivit en målgrupp för ECT-behandling

WHO, World Health Organization har yttrat ”det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning”.

En svensk riksdagsledamot har sagt att ”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner”.

Hur många unga får ECT-behandlingar i Sverige?

Människor elchockas frikostigt, och numera är även våra barn en målgrupp som psykiatrin riktar in sig på. Mellan 100-200 ECT-behandlingar ges per år ges av psykiatrin till personer som är under 18 år. Risken för en ökning är stor. Att detta sker och godkänns av Socialstyrelsen är ett allvarligt brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, ett flertal FN-konventioner och konventioner som gäller inom EU.

American Psychiatric Association har uttalat ”att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling såsom ECT är speciellt meningsfullt när det gäller barn och ungdomar”.

Enligt Socialstyrelsen så är ECT en behandling för ungdomar och barn vid depression. Så ligger det till trots att det inte finns någon oberoende långtidsutvärdering av att ge sådan behandling till barn, och inte heller finns det någon evidens för den. Med uttalandet från American Psychiatric Association och den omfattande användningen i USA av ECT till barn, samt Socialstyrelsens rekommendation, är risken mycket stor att psykiatrin i Sverige kommer att öka antalet elchocker till barn och ungdomar.

ECT-behandlingens ursprung

Ursprunget till ECT är bedövning av grisar innan de slaktas.

Psykiatrikern Ugo Cerletti beskrev år 1954 hur han uppfann elchockbehandlingen: ”Jag gick till slakteriet för att med egna ögon få se denna så kallade ’elektriska slakt’. Stora metalltänger var fästa vid slaktsvinens tinningar och kopplade till ett eluttag (125 volt). Så fort svinen kom i kontakt med tängerna förlorade de medvetandet och stelnade till. Efter ett par sekunder började de skaka av kramper på samma sätt som våra försökshundar gör. Under denna medvetslöshet (epileptiskt koma) kunde slaktaren utan svårighet sticka och åderlåta dem.”

Behandlingen gjorde djuren bedövade och lugna. Behandlingen tillämpades sedan på mentalsjukhusen – på så vis fick man mer lätthanterliga patienter. Man hoppades då att ECT skulle kunna ersätta lobotomeringarna.

—— Skriv på uppropet – klicka här! ——

460 volt genom hjärnan

Docent i neurologi Dr Robert Grimm har yttrat: ”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal-konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal-konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?

ECT är en psykiatrisk behandlingsmetod som går ut på att med hjälp av elchocker på upp till 460 volt framkalla ett större epileptiskt anfall hos patienterna genom att fästa elektroder på huvudet. Detta kan jämföras med vägguttagets 220 volt och att det i kroppen normalt sett bara finns spänningsskillnader som räknas i tusendels volt, det vill säga i millivolt.

Att känna sig ”bättre” efter ECT

Anhörig: ”För några år sedan fick min svärmor elchock, mot depressionen och ångest, som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period, och med tiden fick hon kraftiga minnesluckor, och depressionen kom tillbaka, och då fick hon ny ECT-behandling som senare ledde till självmord.”

Elchocker kan resultera i tillfälliga euforiska känslor samt blockera och bedöva, men ECT kan även orsaka kognitiva problem inklusive glömska/minnesförslust. Det är inom neurologin även väl känt att akuta hjärnskador kan ge euforiska känslor.

Patienter kan på grund av euforin, den bedövande och avtrubbade effekten samt minnesförlusten, uppleva och tycka att de har blivit ”bättre”. Dessa effekter utnyttjas bedrägligt av psykiatrins företrädare som i sin propaganda beskriver att ECT skulle vara en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som ”startar om hjärnan”.

När ”chocken” eller traumat sedan släpper, så kommer självfallet problemen tillbaka. Psykiatrin svarar då med att sätta in regelbunden ”underhålls-ECT”, vilket innebär att patienten hålls konstant chockad, blockerad och traumatiserad under behandlingstiden och i många fall även långt senare.

Vår dotter tog sitt liv

Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag, så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.” Flickans föräldrar

—— Skriv på uppropet – klicka här! ——

Min syster avled efter ECT

Jag vill härmed anmäla att min syster fick ett kraftigt epilepsianfall efter 10 st ECT-behandlingar och avled sedan. Hon gick in i en djup depression efter sin makes bortgång och efter att hennes son tagit livet av sig förra året i mars. Vi försökte hjälpa henne men till slut blev det psykiatrimottagningen där ville dom ge henne ECT-behandlingar för att hon skulle glömma. Vi anhöriga sa nej även min syster, men hon var ju inte omyndigförklarad så dom övertalade henne att det var det bästa för henne och helt ofarligt.” Anhörig

Vi som skriver under detta upprop kräver:

 • att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar.
 • att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar

Kravet på att elchocker till barn och ungdomar stoppas kommer tillsammans med alla underskrifter och ett bevisunderlag (som baseras på vetenskaplig dokumentation, patienträttigheter, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt internationella konventioner) som skickas till Regeringen, Socialstyrelsen, de 21 regionerna samt till ansvariga politiker. Vår avsikt är att följa upp detta till dess att förbudet införs.

Vi ligger bakom uppropet

Det är mycket olyckligt enligt min mening att Sverige nu väljer en väg att tillåta elchocker och den stora mängd antidepressiva droger till barn och unga som av olika skäl mår dåligt och är olyckliga. Jag ser mer att dessa skulle behöva omsorg, samtalskontakter och en adekvat medicinsk hälsoundersökning för att fastställa andra brister i kroppen. Det är dags att börja lämna den förlegade bilden av att psykisk ohälsa är en felkonstruktion i hjärnan, för den mer moderna förståelsen att det istället kan handla om symptom på en livssituation med tillhörande känslor och självbild. Sverige bör därför leva upp till barnkonventionen och vara extra mån om att inte utsätta barn och ungdomar för medicinska experiment som ECT-behandlingar.”
fd. Riksdagsledamot Margareta Larsson (-)

Se initiativtagarna här

I bokstavsordning efter förnamnet:

 • – A –

 • Aita Päts, Hällingsjö, Qigong instruktör, taiji lärare, Body Harmony lärare, hypnosterapeut, terapeut i kinesisk medicin, shamanism, intuitiv healer.
 • Anders Östlund, Örebro, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
 • Anette Karlsson, Norrköping, socialpedagog.
 • Anita Boström, Halmstad, f.d. skolsköterska, legitimerad sjuksköterska.
 • Anja Norgren Pierre, Örnsköldsvik, specialpedagog.
 • Anja Ugglemor, Malmö, leg. psykolog, specialist i klin. psykologi.
 • Anna Wolf, Gislaved, socionom/kurator.
 • Annica Granath, Hindås, speciallärare.
 • Anki Lethin, Malmö, sjuksköterska samt bildkonstnär.
 • Ann-Charlotte Lilienberg, Ljung, Specialistsjuksköterska psykiatri.
 • AnnCatrin Rydbjer, Södertälje, beteendevetare.
 • Anneli Blanckenfjell, Göteborg/Alafors, SER-terapeut.
 • Anneli Ottosson, Vaggeryd, rektor.
 • Anne Oskarsson, Borgholms kommun Öland, riksdagsledamot.
 • Annika Markén, Högsby, avspänning- och stresspedagog, friskvård- och kostkonsult, mindfulnessinstruktör, medvetenandningsinstruktör, aktiv i autism- och aspergerföreningen och Attention samt aktiv inom 2000-talets vetenskap, anhörig till ECT-skadad. Sakkunnig inom NPF.
 • Ann-Kristin Landström, Gnesta, legitimerad sjuksköterska (pensionerad).
 • Ann-Sofie Friberg, Uppsala, utbildad sjuksköterska.
 • Antoniya Andonova, Västerås, legitimerad psykolog, grundskollärare åk 1-3.
 • Attila Walter, Staffanstorp, forskare.
 • Aydan Gurler, Stockholm, beteendevetare.
 • – B –

 • Barbara Gordan, Stockholm, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut.
 • Barbro Skovgaard, legitimerad sjuksköterska, med 20 års erfarenhet i sjukvården.
 • Benny Ottosson, Tanumshede, hälsoinspiratör, hälsocoach, författare och föreläsare.
 • Berith Söderlund, Sundsvall, distriktssjuksköterska, psykiatrisk sjuksköterska.
 • Berit Nilsson, Östersund, pensionerad socionom.
 • Birgit Pettersson, Vedevåg, sjuksköterska
 • Björn Martén, Lysekil, lärare.
 • Boris Dragin, Göteborg, diplomerad akupunktör.
 • Birgitta Brus, Göteborg, pedagog.
 • Britt Molander, Linköping, rosenterapeut.
 • Britten Jystrand, Anderslöv, pensionerad kurator i skolan.
 • – C –

 • Caisa Sundell, Kungsbacka, förskollärare, psykolog & diakon.
 • Carina Fritz Westher, hälsovägledare med inriktning cellbalans, gör blodanalys.
 • Carina Mårell, Ragunda, psykiatrisjuksköterska.
 • Carina Nordström, Vadstena, specialistundersköterska.
 • Carina Ljungfelt, Ystad, läkare.
 • Carina Runow, Södertälje, specialiserad sjuksköterska i medicin/kirurgi.
 • Carina Rångeby, Landskrona, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, hälsokonsult.
 • Catharina Carlberg, Tullinge, Familjebehandlare.
 • Cathrine Bergh, Timrå, hälsorådgivare.
 • Chatarina Sanderson, Askim, terapeut.
 • Christina Granholm, Stockholm, legitimerad sjuksköterska sedan 35 år.
 • Christina Gröhn, Wintrie, VD Städpoolen i södra Sverige AB.
 • Christina Timståhl, Sundsvall, distriktsköterska.
 • Claudia Berghaus, Göteborg, Socionom och legitimerad psykoterapeut, 35 års erfarenhet med bland annat lång tid inom BUP.
 • Constantin Raduti, Kullavik, terapeut.
 • – D –

 • Dag Coucheron, Nesodden Norge, psykiater, svensk läkare, överläkare, psykoanalytiker.
 • David Thiger, Malmö, föreningsföreträdare, jag känner personer som har blivit dementa efter ECT behandling.
 • Dianah Bäckström, Lidingö, VD.
 • – E –

 • Elaine Mattsson, Södertälje, Boendestödjare, massör, hälsopedagog och mamma.
 • Elisabeth Anstrin, Göteborg, legitimerad sjuksköterska med 20 års erfarenhet.
 • Elisabeth Nyström Barringer, Solna, sjuksköterska.
 • Emelie Johansson, Vikarbyn, Legitimerad sjuksköterska.
 • Emelie Olsen, Helsingborg, kurator.
 • Erik Enby, Göteborg, läkare.
 • Eva Dahlbom, Strömstad, förskollärare & terapeut.
 • EvaBritt Ström Dahlberg, Örebro, Filkand i sociologi/personalvetare.
 • Eva Svensson, Göteborg, zon- och mikronäringsterapeut.
 • Eva-Lotta Hellkvist, Karlskrona, beteendevetare.
 • Ewa Oldvén, Falkenberg, Terapeut.
 • – F –

 • Fatima Magomedova, Stockholm, Legitimerad psykolog.
 • Fredrik Bonnevier, Alingsås, hälsocoach.
 • – G –

 • Gabriella Klintberg, Hovmantorp, barnskötare.
 • Gabriella Pettersson, Bromma, legitimerad psykolog.
 • Gunnel Lindström, Linköping, undersköterska, barnpedagog.
 • Gunilla Bengtson, Nynäshamn, Socionom.
 • Gunilla Gramell, Stockholm, pensionerad förskollärare/specialpedagog med många års erfarenhet, även inom lekterapin.
 • Gunilla Wigertz, Norrköping, coach/terapeut.
 • – H –

 • Hanna Hjalmarsson, Kalmar, sjuksköterska.
 • Hans Luthman, Gislaved, författare.
 • Hans Sternlycke, Mölndal, journalist.
 • Helena Nyström, Sala, socionom, legitimerad psykoterapeut.
 • Helena Yeshuel, Stockholm, sjuksköterska.
 • Henning Witte, Finspång, doktor.
 • Henrik Enby, Göteborg, matematik- och naturkunskapslärare.
 • Henrik Wallin, Linköping, hälsoutbildare och vetenskapsbloggare.
 • Herluf Dalhof, Danmark, läkare och mångårig motståndare till psykiatrins ECT-behandling.
 • Hjördis Ahlin-Boström, Munsö, Origin Vibration AB, International BRMT Instructor, Rytmisk rörelseträning, Bioresonans.
 • – I –

 • Inga Larsson, Limhamn, pensionerad lärare och språkvetare.
 • Ingbritt Ekman, Örebro, Socionom.
 • Ingela Terneborg, Hudiksvall, legitimerad sjuksköterska.
 • Inger Agnar, Sveg, homeopat.
 • Inger Nyman, Stockholm, specialistsjuksköterska i psykiatri, 20 års erfarenhet,
  helt oacceptabelt med ECT till barn!!
 • Ingrid Persson, Malmö, specialist barnsjuksköterska.
 • Ingrid Thorsell, Lidingö, legitimerad sjuksköterska.
 • Irena Kajdanowicz, Malmö, sjuksköterska.
 • Irene Skeppner, Kumla, förskollärare.
 • Iréne Ödmark-Hall, Årsta, EFT-terapeut och utbildare.
 • Isabell Kudyna, Hudiksvall, sjuksköterska.
 • – J –

 • Jan Oleby, Hultsfred, läkare.
 • Jane Nyman, Malmö, undersköterska.
 • Jenny Gustafsson, Stockholm, medicine doktor.
 • Jens Jerndal, Stallarholmen, medicine doktor i alternativmedicin, f.d. professor vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka, Jur.pol.mag, fil.kand.
 • Jesper Billing, Malmö, lärare.
 • Johnny Eriksson, Kungsbacka, pensionerad beteendevetare.
 • Judith Teszáry, Stockholm, psykodramatiker, psykolog, utbildare & handledare i socialt arbete och i ungdomspsykiatrin.
 • – K –

 • Kaarina Kasurinen, Stockholm, Ordförande Komplementärmedicinska Riksförbundet.
 • Karin Gillberg, Uppsala, specialpedagog.
 • Karin Larsson, Stockholm, legitimerad sjuksköterska med över 50 års erfarenhet i sjukvården.
 • Karin Thapper, pensionerad socionom, har arbetat inom psykiatri.
 • Karin Wennström, Solna, Legitimerad sjuksköterska.
 • Karin Westman, Falun, socionom.
 • Kent Karlsson, Järbo, Sandvikens kommun, metallarbetare, fritidspolitiker.
 • – L –

 • Lajla Tröften, Center för Helhet & Hälsa i Saltsjöbaden, kroppsterapeut, undersköterska, samtalsterapeut, yogalärare.
 • Leif Broman, Jakobstad, Finland, spec.mentalvårdare (pensionerad).
 • Lena Olsson, Malmköping Flens Kommun, legitimerad sjuksköterska.
 • Lena Saidy, Stockholm, sjuksköterska.
 • Linus Noremalm, Ljungskile, musiker, Facebookgruppen Hälsofrihet.
 • Li Wångblad, Göteborg, behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil, mindfulnessinstruktör steg 2, syntolk.
 • Lilian Trevino, Stockholm, läkare.
 • Linda Karlström, Kronoby, ordförande i föreningen 2000-Talets Vetenskap, samt föreläsare om riskerna med vaccination. Driver informationssajten vaccin.me.
 • Lis Nyström, Stockholm, leg Arbetsterapeut, vårdlärare, dipl gestaltterapeut, prästkandidat, konstnärinna.
 • Liselott Hallberg, Primagruppen, talare/Föreläsare, Missbruksproblematik, Stud. Socialpedagog.
 • Liselott Olsson, Östra Göinge, Intuitiv akupunktör, healer.
 • Lotten Hagström, Tjörn, socionom.
 • Louise Herslow, Bjärred, legitimerad psykolog, kriminolog, förbjud ECT till barn och vuxna.
  Mycket skadligt, alternativ finns.
 • – M –

 • Maiellen Stensmark, Karlskrona, pedagog/socionom, ordförande SPES Blekinge.
 • Maj-Britt Bernhsvege, Torsås, socionom.
 • Margareta Berglund, Kungsbacka, barnläkare.
 • Margareta Noréus, Solna, Socionom & familjeterapeut, med mångårig erfarenhet av barn och unga inom psykiatri och skola.
 • Margareta Ohlsson, Sävedalen, fd undersköterska i hemtjänsten.
 • Margareta Raduti, Kullavik, massör.
 • Marie Kock, Örnsköldsvik, filosofie master, filosofie magister, socionom.
 • Marie Skogström, Östhammar, legitimerad sjuksköterska.
 • Marina Schaeder, Vännäs, Npf förälder, Beteendevetare, Föreläsare Vi som älskar Npf (Barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
 • Marina Szöges, Norrtälje, homeopat.
 • Marina Vares, Stockholm – Glasgow, ABA therapist.
 • Marita Wilhelmsson, Örebro, legitimerad sjuksköterska sedan över 30 år, arbetat i många år inom akutpsykiatri och psykiatrisk öppenvård, flerårig utbildning i traditionell kinesisk medicin, samt till medium och i healing.
 • Mette Barth-Jörgensen, Södertälje, legitimerad sjuksköterska, samtalsterapeut/HumaNova (Sthlm).
 • Michael Zazzio, Hovmantorp, medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker, vetenskapligt råd i AENORTA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden, delaktig i det Romstadgeprojekt som drivs av organisationen Peace in Space, legitimerad sjuksköterska med över 40 års yrkeserfarenhet inom sjukvården, chefredaktör för tidningen 2000-Talets Vetenskap, redaktör tidningen Hälsofrihet.
 • Michaela Ejderflykt, Stockholm, legitimerad sjuksköterska, sett svåra skador från ECT.
 • Mikael Bonnier, Lund, fysiker (MSc)
 • Mirra Persson, Malmö, mamma till en dotter som blev förstörd av elchocker (ECT). Hennes vittnesmål.
 • Mirsada Kevric, Vimmerby, livsstilscoach och hälsorådgivare.
 • Monica Lindgren, Stockholm, reg naturläkare (SNLF).
 • Monica Svensson, Abbekås, pensionerad speciallärare som jobbade med barn/ungdomar som hade problem.
 • Monika Almer, Gyttorp, legitimerad psykoterapeut.
 • Monika Flugel-Sundgren, Landskrona, 47 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska, utbildad kost- och näringsrådgivare.
 • Mårten Runow, Södertälje, företagsledare.
 • – N –

 • Nafiye Bedirhanoglu, Stockholm, jurist, Clear Law AB.
 • Negar Riahi, Hisings Backa, BSc Dental Inert Biomaterial Technician www.Twitter.com/NegarRiahi.
 • Nicklas Gustafsson, Grums, Civilingenjör, KPU Lärarstudent.
 • Nicklas Kristensson, Göteborg, byggnadsingenjör, civilekonom.
 • Niklas Sivelöv, Malmö, professor.
 • Nonie Lovborn, Lidköping, distriktssköterska.
 • Noomi Löfvenholm, Sunne, distriktssköterska.
 • – O –

 • Oskar Arnorsson, Nordanstig kommun, Scandinavian Professional Therapy UK filial – scandicpro.se.
 • – P –

 • Peter Anstrin, Stockholm, redaktör tidningen mänskliga rättigheter.
 • Peter Larsson, Limhamn, engagerad mot psykiatrins ECT i decennier sedan närstående blev förstörda, redaktör elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset.
 • Pia Hellertz, Örebro, fil.dr., f.d. universitetslektor, socionom, psykoterapeut, mental tränare, författare, fri skribent. Det är kriminellt att utsätta barn för dessa galenskaper.
 • Pia Lennartson, Vimmerby, naturläkare.
 • Pia & Rudy Pedersen, Borlänge, har drivit eget familjehem och HVB-Hem.
 • Pia Skoog, Örebro, kurator.
 • Pia Weckström, Gnesta, socionom.
 • – R –

 • Regina Rondahl, Kävlinge, socionom.
 • Rita Finnman, Hedemora, specialpedagog.
 • Robert karlson, Hallstavik, Beteendevetare.
 • Roger Ahlberg, Stockholm, alternativmedicinsk terapeut.
 • Roland Andersson, Stockholm, undersköterska, företagare.
 • Roland Andersson, Veddige, Moral mot missbruk av makt.
 • Ronny Susman, Stockholm, rektor Studemaskolan.
 • Rude Sandelius, Luleå, Journalist.
 • – S –

 • Sanna Ehdin, www.ehdin.com, PhD, immunolog och författare.
 • Sara Boo, Åstorp, läkarsekreterare, diplomerad Homiatriker, chefredaktör på tidningen Hälsofrihet, sekreterare National Health Federation Sweden, styrelsemedlem National Health Federation (USA).
 • Sara Jystrand, Trelleborg, specialpedagog.
 • Shahal Kokabi, Sollentuna, Skadad sjuksköterska efter ECT
 • Siv Rodin, Göteborg, legitimerad sjuksköterska med över 40 års erfarenhet.
 • Siv Wernborg, Göteborg, fil mag, 2000-Talets Vetenskap.
 • Solveig Andersson, Höör, certifierad kost & hälsocoach Detta är rent vansinne.
 • Solveig Andreasson Kiander, Partille, hälsorådgivare, 2000-Talets Vetenskap.
 • Solveig Silverin, Kalmar, miljövetare, biolog, miljöingenjör.
 • Stefan Eriksson, Stockholm, VD, civilingenjör.
 • Susanne Byström, Härryda, undersköterska, mentalskötare.
 • Sussie Olofsson, Brastad, neuropedagogik, Nätverket för Friskare barn och unga NU!
 • – T –

 • Thomas Nilson, Helsingborg, studerande med över 350 högskolepoäng i avslutade kurser.
 • Tommy Larsson, Stockholm, musiker och egen företagare.
 • Tor Aulin, Västra Frölunda, professor emeritus.
 • Torbjörn Sassersson, Stockholm, chefredaktör Newsvoice.
 • – U –

 • Ulf Bejerstrand, Stockholm-Globen, VD Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se.
 • Ulf Ligner, Lyckorna, Ljungskile, medicine Kandidat (Göteborgs Universitet), forskarutbildning 9 månader (Anatomiska Institutionen; GBGs Univ.), lärarexamen, leg. lärare, fil.Kand pedagogik och engelska.
 • Ulla-Karin Sjöberg, Trollhättan, lärare.
 • Ulla Smedlund, Göteborg, legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut.
 • Ulla Thilen, Stockholm, pensionerad legitimerad psykolog.
 • Ulrika Nyblom, Skarpnäck, kunnig inom kost, alternativa behandlingar med mera.
 • – V –

 • Vega Östlund, Södertälje, legitimerad sjuksköterska.
 • Veronica Östman, Älvkarleby, pedagog.
 • Vibecke Hvidsten, Jönköping, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.
 • – Z –

 • Zarah Lindgren, Halmstad, pensionerad specialpedagog.


  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker.
  Obs! Skriv endast på en gång. Det är bättre att du istället sprider uppropet till andra.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas inte och lämnas aldrig ut:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Frågor? Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com