Intervjuer angående elchocker (ECT) till barn


—– Videoklipp

Ankis son fick allvarliga skador av ECT

Mamma Anki berättar här modigt om hur hennes son fick svåra skador av ECT-behandlingar.

Carina Rångeby, leg. sjuksköterska: Vansinne att ge elchocker till barn!

Läkare fick sitt liv förstört av ECT-behandlingar

Filmen innehåller även en allvarlig varning för att ge elchockbehandlingar till barn.

Fd Riksdagsledamot Margareta larsson: Förbjud ECT till barn

Legitimerad sjuksköterska om elchocker till barn

Carina Rångeby har över 40 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Hon har blivit anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för sina modiga uttalanden mot psykiatrins elchocker.

—– Podcaster

Mamma: Min dotter blev förstörd av psykiatrin och ECT-behandlingar

Samtal med Carina Rångeby, leg. sjuksköterska, om ECT-behandlingar

  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker.
  Obs! Skriv endast på en gång. Det är bättre att du istället sprider uppropet till andra.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas inte och lämnas aldrig ut:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Frågor? Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com