Filmade intervjuer om elchocker till barn


Ankis son fick allvarliga skador av ECT

Mamma Anki berättar här modigt om hur hennes son fick svåra skador av ECT-behandlingar.

Läkare fick sitt liv förstört av ECT-behandlingar

Filmen innehåller även en allvarlig varning för att ge elchockbehandlingar till barn.

Legitimerad sjuksköterska om elchocker till barn

Carina har över 40 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Hon har blivit anmäld till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för sina modiga uttalanden mot psykiatrins elchocker.

  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Namnlistor kommer att skickas till politiker och myndigheter enligt ovan.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas aldrig:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Dina uppgifter hanteras enligt den nya personuppgiftslagen, GDPR.
  Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com