Vårdskandal! Psykiatrin skadar patienter med elchocker


Psykiatrins elchocker (ECT) har skadat många människor

Innehållsförteckning

Skriv ut artikeln – Vårdskandal! Psykiatrin skadar patienter med elchocker (ECT)

År 2009 utförde psykiatrin i Sverige cirka 60 000 elchockbehandlingar. Behandlingarna ges både till barn, äldre och gravida – ibland till och med under tvång. De flesta tror att elchocker inte längre används eller att dagens ECT är en ny och mildare metod och som endast ges som en sista utväg vid djup depression. Så är det emellertid inte, utan det handlar om exakt samma skadliga elchockbehandling som användes förr, och den ges frikostigt.

Vad är egentligen sanningen om ECT?

Är det, som psykiatrin hävdar, en mirakelbehandling som startar om hjärnan – de kallar det för att ”reboota” hjärnan – eller är det en bedräglig och destruktiv ”quick-fix”? Varför fortsätter psykiatrin att ge elchocker, trots bevis om dess skadlighet? Kan man verkligen elchocka bort problem och dåligt mående? Hur kan vissa patienter uppleva och tycka att de har blivit ”bättre” efter ECT? Finns det några behandlingsalternativ?

Detta är frågor som artikelförfattarna Carina Rångeby och Peter Larsson kommer att besvara i denna artikel. Carina har över fyrtio års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska, och Peter har engagerat sig mot psykiatrins elchocker i decennier.

Ursprunget till ECT-behandlingen

Förkortningen ”ECT” står för Electro Convulsive Therapy. ”Convulsive” betyder ”något som ger ett större krampanfall”. Ursprunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt.

Ugo Cerletti, psykiater, beskrev år 1954 hur han uppfann elchockbehandlingen. ”Jag gick till slakteriet för att få se denna så kallade ’elektriska slakt’ med egna ögon. Stora metalltänger var fästa vid slaktsvinens tinningar och kopplade till ett eluttag (125 volt). Så fort svinen kom i kontakt med tängerna förlorade de medvetandet och stelnade till. Efter ett par sekunder började de skaka av kramper på samma sätt som våra försökshundar gör. Under denna medvetslöshet (epileptiskt koma) kunde slaktaren sticka och åderlåta dem utan svårighet.”

Behandlingen gjorde djuren bedövade och lugna, och denna behandling tillämpades sedan på mentalsjukhusen – på så vis fick man mer lätthanterliga patienter. Ursprungsmännen bakom ECT, Cerletti och Bini, har aldrig vid ett enda tillfälle hävdat att ECT skulle kunna bota några sjukdomar utan endast hävdat att det var en metod för att få de våldsammaste och stökigaste patienterna mer lätthanterliga. Man hoppades att ECT skulle kunna ersätta lobotomi.

Vad är ECT?

ECT är en psykiatrisk metod som går ut på att med hjälp av elchocker på upp till 460 volt (jämför med vägguttagets 220 volt och att det i kroppen bara finns spänningsskillnader som räknas i tusendels volt, millivolt) framkalla ett epileptiskt grand mal anfall hos patienten genom att fästa elektroder på huvudet.

”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” har Robert Grimm, docent i neurologi, klarsynt yttrat.

Dessa elchocker kan tillfälligt ge euforiska känslor (det är inom neurologin välkänt att akuta hjärnskador kan ge euforiska känslor) och blockera, bedöva, orsaka kognitiva problem samt glömska/minnesförlust. Patienter kan därför på grund av den bedövande och avtrubbade effekten samt minnesförlusten uppleva och tycka att de har blivit ”bättre”. Detta utnyttjas bedrägligt av psykiatrin som i sin propaganda beskriver att ECT är en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som ”startar om hjärnan”. När ”chocken” eller traumat sedan släpper, så kommer förstås problemen tillbaka, och psykiatrin svarar då med att sätta in regelbunden ”underhålls-ECT”, vilket innebär att patienten hålls konstant chockad, blockerad och traumatiserad.

Det är anmärkningsvärt att medan resten av sjukvården vårdar och behandlar epilepsi, och vill förhindra konvulsioner – eftersom det finns en risk för hjärnskador – så jobbar psykiatrin i rummet bredvid stick i stäv med detta, genom att i stället framkalla just epilepsi och konvulsioner!

”ECT-behandling är tortyr och ett brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter”, säger Karin Larsson, som är legitimerad sjuksköterska och har 50 års erfarenhet inom sjukvården.

Försköning av elchockbehandling

Elchockerna som orsakar de epileptiska anfallen och drabbar den känsliga hjärnan och därmed tankeverksamheten är enormt starka. Hela kroppen drabbas av kraftiga konvulsioner, och det finns därför en stor risk att krampanfallen blir så pass våldsamma att de orsakar fysiska skador, till och med benbrott.

Detta ledde till att elchockbehandlingen hamnade i vanrykte under 1960-70-talen, speciellt efter filmen ”Gökboet” med Jack Nicholson i huvudrollen, och ingen ville därefter ha elchocker eller låta sina anhöriga få det. Det var också väldigt besvärande för personalen. Därför blev psykiatrin tvungen att försöka komma på ett sätt att försköna elchockerna. Detta gjordes genom att man sövde ner patienterna och gav muskelavslappnande medel för att undvika direkta krampskador och för att det visuellt såg bättre ut. Man bytte även namn på elchockerna till ECT-behandling, ECT, elbehandling eller elektrokonvulsiv behandling.

Trots alla bedrägliga försköningar, starka undertryckande medel och namnbyte, så är elchockerna ändå desamma eller är till och med värre än förut. De muskelavslappnande medlen gör nämligen att man måste öka strömstyrkan (strömstyrka mäts i ampere). Det har funnits psykiatriska manualer där det stod att medlen ges främst av visuella skäl (”för syns skull”) för att inte behöva se på när patientens kropp skakar, rister eller ”hoppar” runt på britsen när kroppen ansätts av de våldsamma epileptiska krampanfallen.

Hur många elchocker ger psykiatrin i Sverige?

Utomstående säkra källor beräknade år 2009 att psykiatrin i Sverige gav cirka 60 000 ECT-behandlingar, och då till bland annat barn, äldre, gravida och till och med under tvång. Detta har gjort Sverige till ett av de värsta länderna i världen när det gäller att ge elchocker. Socialstyrelsen hade allvarliga brister i sin statistik och uppföljning och JO-anmäldes därför för detta av KMR.

I dag, mer än tio år senare, är det fortfarande oklart hur många elchockbehandlingar som ges i Sverige. Inrapporteringen från regionerna till Socialstyrelsen behöver granskas och säkerställas, eftersom de ECT-behandlingar som ges av andra än läkare nämligen inte räknas in i statistiken.

ECT är fullständigt eller delvis förbjudet i flera delstater i USA och helt förbjudet i Schweiz, Slovenien, Norra Italien och västra Australien.

Omfattande skador av ECT-behandling

Elchocker är inte så ofarliga som psykiatrin gör gällande. Sanningen är att behandlingen kan resultera i dödsfall, förstörda liv, förlorade utbildningar, jobb och förmågor samt svår minneförlust. Flera skadestånd har utbetalats av Patientförsäkringen (LÖF). Ett landsting fick betala ut ett miljonskadestånd till en svårt drabbad patient. Det finns för övrigt åtskilliga vetenskapliga studier och uttalanden som riktas mot ECT och som har gjorts av överläkare, psykiatriker, läkare, sjuksköterskor och andra experter.

”För några år sedan fick min svärmor elchock mot depression och ångest som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period och med tiden fick hon kraftiga minnesluckor och depressionen kom tillbaka och då fick hon ny ETC-behandling som ledde till självmord idag.” /Anhörig

”Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem.” /Advokat i mål som gav miljonskadestånd.

”Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftig hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.” /Drabbad

”Min öppenvårdspsykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.” /Drabbad

”Effekterna av elchockbehandling är fruktansvärda. Men att både elchockbehandling och psykokirurgi är extremt inkomstbringande för psykiatrin – då de resulterar i en lång, utdragen och dyr psykiatrisk ’eftervård’ som säkerställer framtida inkomster och ökade anslag nämns aldrig i konversationen” /Jan Eastgate, internationell ordförande i Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

All den kritik som psykiatrin får, stämplas emellertid som falsk propaganda, och ECT-skadorna skylls på patientens ursprungliga påstådda ”mentala sjukdomar”.

Under tvång

I Sverige ges elchocker ibland under tvång. Endast psykiatrin har rätt att utsätta människor för sådana elchocker (tortyr) utan några som helst påföljder.

”Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchockbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation – skall inte längre användas.” /Mr Zeid Ra’as Al Hussein, Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter.

Elchocker till barn

Enligt Socialstyrelsen är ECT en prioriterad behandling för ungdomar och barn som lider av depression. Världen över ger psykiatrin elchocker till barn – ibland till väldigt unga.

American Psychiatric Association har uttalat ”att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom”.

Psykiatrin ignorerar nonchalant och maktfullkomligt sådana här vittnesmål på skador.

”Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.”

När en patient mår dåligt på grund av behandlingen, på grund av att känslor försvinner, minnet försvinner och kognitiva problem uppstår, så skyller psykiatrin det dåliga måendet på den ursprungliga depressionen.

”Att ge elchockbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.” /UNICEF

”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner.” /Svensk riksdagsledamot

”Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.” /WHO, World Health Organization

Känna sig bättre av ECT-behandlingar

Hur kan en del uppleva och tycka att de känner sig ”bättre” efter ECT-behandling? Anledningen till detta, vilken vi tidigare nämnde, är att elchockerna tillfälligt kan blockera, bedöva, orsaka glömska och ge euforiska känslor. I sin ”reklam” använder psykiatrin detta fenomen ytterst bedrägligt. Elchocker är inte alls någon kärleksfull, långsiktig, djupgående eller orsakshanterande hjälp.

Peter R Breggin, en känd amerikansk psykiatriker och läkare har sagt att ”det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.”

En del tar alkohol och droger för att få tillfällig ”lindring” och förtränga verkligheten. Det finns de som är beroende av ECT-behandlingar och som använder dem på ett självdestruktivt sätt eller för att de vill bli nedsövda. Det är skillnad på att tillfälligt känna sig ”bättre” och att på lång sikt få ett verkligt förbättrat liv.

Man kan ställa följande frågor i ett försök att analysera läget. Hjälpte elchockerna personen att sluta med psykofarmaka och att lämna psykiatrin? Skapades konkreta förbättringar i den mentala hälsan, familjelivet, arbetslivet och/eller i det sociala livet?

Allt för ofta finner många att de sitter fast för livet i psykiatrins ”vård”, men kanske känner man sig tillfälligt lite ”bättre” efter att ha blivit bedövad och avtrubbad av elchockerna eller efter att ha glömt sitt problem. Inte sällan får patienterna problem med både långtidsminne och korttidsminne, vilket i sin tur skapar ångest och depression. Det finns de som inte längre kommer ihåg sin utbildning, sina kunskaper och förmågor, sina familjemedlemmar eller att de är gifta.

Varför lita på psykiatrin?

Varför litar man på psykiatrin angående elchocker? Betänk hur deras tidigare metoder såg ut: isbad, snurrstolar, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, tonvis med olika psykofarmaka och tvångsbältning är bara några exempel. En stor del har försvunnit. Likaså borde ECT läggas på hyllan.

”Om vi intog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.” /Professorerna John Read och Richard Bentall

Det finns alternativ till psykiatrins elchocker, ECT

Alternativ till elchocker

Psykiatrin får årligen miljarder – men var är resultaten? De pengar som i dag satsas på psykiatrin borde i stället satsas på alternativa och ofarliga behandlingsmetoder som hanterar orsakerna. De som mår dåligt behöver en kärleksfull och medmänsklig vård som går på djupet och som hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem måste byggas upp. Medmänsklighet och rättigheter behövs för dem som mår dåligt.
Även om man mår riktigt dåligt, så ska man ha tillgång till naturlig och alternativ hjälp.

För psykiatrin finns det emellertid inga alternativ till elchocker, eftersom för mycket makt och pengar står på spel, och därför kommer psykiatrins företrädare alltid att klanka ner på, förringa och angripa enkla men kraftfulla behandlingsalternativ. De känner sig förmodligen hotade, och psykiatrikerna sitter dessutom fast i en fixerad värld som baseras på över 300 av dem själva framröstade och påhittade mentala diagnoser (DSM-koder), vilka många ”behandlas” med mängder av olika psykofarmaka eller elchockbehandlingar som ger ett otal skador.

Riktig hjälp från början

Att ”må dåligt” började någonstans. Tänk om människor som söker hjälp i vården omedelbart fick rätt till valfrihet och riktig hjälp. Psykiatrins miljarder borde satsas på alternativa behandlingar som är kärleksfulla, naturliga, orsakshanterande, djupgående och långsiktiga. Mänskliga rättigheter borde gälla för dem som mår dåligt. Nu är de i stället tvungna att acceptera de psykiatriska metoderna, och tjugo år senare kan personen vara rejält förstörd av diagnoser, psykofarmaka och ECT. Tänk om det fanns möjligheter i den svenska vården att välja alternativa metoder som i stället hanterade orsakerna till att ”må dåligt”.

Råd från en legitimerad sjuksköterska

Hur kan du trots allt må bättre? Carina Rångeby som är legitimerad sjuksköterska har dagligen kontakt med en mängd personer från olika samhällsskikt, miljöer och åldrar. Hon ger dig här några råd om hur du kan förbättra ditt mående.

Omfattande fysisk hälsokontroll

Om du upplever att du känner dig orolig, nere, nedstämd, deprimerad, trött, har ångest, är mentalt utmattad, stressad eller ledsen, så är det viktigaste att du snarast genomgår en omfattande fysisk hälsokontroll. Se till att få en ordentlig hälsokontroll gjord av en läkare som du litar på och som tar sig tid att lyssna på dig, (du kan byta läkare och vårdcentral om du inte är nöjd). Det är avgörande att få det fysiska tillståndet ordentligt kontrollerat. Tänk även på att all nedtrappning av psykofarmaka måste ske i samråd med läkare.

Det går inte att elchocka bort problemen

Näringsbrist, kroppsliga smärtor, dåligt självförtroende, skilsmässor, arbetslöshet, dålig kost, sorg efter anhörigs död, studieproblem, mobbning, brist på Omega 3-fettsyror och andra näringsbrister går det inte att elchocka bort. Orsaken till problemen måste lokaliseras och hanteras. Elchocker gör bara att de förträngs – och kommer upp till ytan igen efter några månader.

Många som mår dåligt har rent kroppsliga brister (näringsbrist), krämpor eller sjukdomar. Några exempel är störningar i sköldkörtelns produktion, B12- och Omega 3-brister (vilket är vanligt hos veganer och vegetarianer), brist på goda bakterier i mag/tarmsystemet samt D-vitaminbrist som i dag finns hos cirka 85 % av alla unga. De är för lite utomhus och kan ha varnats för att sola.

Ta dig även en ordentlig funderare

Analysera om det kan vara någon specifik händelse som har utlöst tillståndet. Livet består ju av med- och motgångar, och detta är ett helt naturligt förlopp och har så varit sedan urminnes tider. Kropp och själ hänger ihop.

Förbättra ditt mående

Du kan förbättra ditt mående med hjälp av en omfattande fysisk hälsokontroll med uppföljning. Lägg även till dagliga, utåtriktade promenader och motion, ett näringsrikt kostintag, förbättrad andning, vila och sömn. Begränsa tidningsläsande, TV-tittande, radiolyssnande och sociala medier, och fokusera i stället på positiva tankar. Bygg upp ditt sociala kontaktnät och hitta en bra vän som verkligen kan lyssna. Ta hjälp med att hantera personer i din omgivning som skapar problem och upprördhet, och ibland måste man avbryta förbindelsen (om än kanske bara för en tid).

Psykiatrin erbjuder på ett bedrägligt sätt ”genvägar” och ”quick-fix” i form av diagnoser, psykofarmaka och elchocker, men det finns ingen genväg till ett bättre mående – långsiktigt arbete, ett steg i taget, är vad som krävs.

Carina Rångeby och Peter Larsson arbetar för att få ut sanningen om psykiatrins elchocker (ECT)
Text: Carina Rångeby & Peter Larsson – Foto: Michael Zazzio

Läs mer:

Skriv ut artikeln – Vårdskandal! Psykiatrin skadar patienter med elchocker (ECT)

Fakta, bevis, anmälningar och vittnesmål mot elchocker (ECT), samt kostnadsfri hjälp att anmäla och överklaga: Psykiatrins Elchocker (ECT-behandling) Har Skadat Tusentals.

Peter Larsson, peterularsson@gmail.com, är engagerad mot psykiatrins elchocker sedan flera decennier, ämnesredaktör på Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset.

Carina Rångeby, telefon: 0737 – 161606, larkekullen@gmail.com, leg sjuksköterska med över 40 års erfarenhet, har privatmottagning. Sedan flera år är hon medlem i föreningarna 2000-Talets Vetenskap, NHF Sweden samt Föreningen för funktionsmedicin.

  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker.
  Obs! Skriv endast på en gång. Det är bättre att du istället sprider uppropet till andra.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas inte och lämnas aldrig ut:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Frågor? Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com