Vilka är vi som är initiativtagare till uppropet?


Vi som ligger bakom uppropet mot psykiatrins elchocker till barn
Carina Rångeby, Peter Larsson, Michael Zazzio och Torbjörn Sassersson.

Vi är initiativtagare till detta upprop för att få till stånd ett förbud mot psykiatrins elchocker (ECT) till barn. Detta är början till slutet för all elchockbehandling till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. Alternativa behandlingar skall i stället lyftas fram och satsas på.

Carina Rångeby, Landskrona, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, hälsokonsult.

Michael Zazzio, Hovmantorp, medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker, vetenskapligt råd i AENORTA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden, delaktig i det Romstadgeprojekt som drivs av organisationen Peace in Space, legitimerad sjuksköterska med över 40 års yrkeserfarenhet inom sjukvården, chefredaktör för tidningen 2000-Talets Vetenskap, redaktör tidningen Hälsofrihet.

Torbjörn Sassersson, Stockholm, chefredaktör Newsvoice.

Peter Larsson, Malmö, engagerad mot psykiatrins elchockbehandlingar (ECT) i decennier, redaktör elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset.

Vilka ligger bakom detta upprop?


  Skriv på uppropet här!

  Vi kräver:

  1) att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar och 2) att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker.
  Obs! Skriv endast på en gång. Det är bättre att du istället sprider uppropet till andra.

  * Ditt förnamn:

  * Efternamn:

  * Din titel eller yrke:
  Du behöver inte ha erfarenhet i detta område. Exempel: studerande, forskare, legitimerad läkare, vaktmästare, legitimerad sjuksköterska, lärare, ECT-skadad, anhörig till ECT-skadad, företagare, föreningsföreträdare, undersköterska, arbetssökande.

  * E-post - visas inte och lämnas aldrig ut:

  * Din hemstad eller kommun:

  Eventuellt meddelande:

  Frågor? Du kan nå mig här: peterularsson(på)gmail.com